2:a Horns­berg - 46.5 kvm

Fran­zéng­a­tan 45, 2tr

Vårt Kungsholmen - - Notar -

Varmt väl­kom­na till den­na fan­tas­tis­ka tvåa med stor bal­kong i my­si­ga Horns­berg! Här fin­ner ni en ny­byggd lä­gen­het från 2011 med lugnt gårds­lä­ge och en myc­ket väl ge­nom­tänkt plan­lös­ning. Kö­ket är i topp­skick med vi­ta skåp och luc­kor samt hög­kva­li­ta­ti­va vit­va­ror. Var­dags­rum­met är myc­ket lätt­mö­ble­rat och har tyd­li­ga ytor för bå­de soff­grupp och mat­bord. Pris: 3 795 000kr Av­gift: 1 987kr Ener­gi: 87kWh/kvm/år Vis­ning: 7/10 12:30-13:30, 8/10 18:00-18:45 Byggår: 2011

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.