2:a Kungs­hol­men/Sto­ra Es­sing­en - 39 kvm

Es­sing­etor­get 42, 2 tr

Vårt Kungsholmen - - Notar -

I hjär­tat av gröns­kan­de Sto­ra Es­sing­en vid Es­sing­etor­get fin­ner du den­na väl­dis­po­ne­ra­de 2:a med öp­pen plan­lös­ning, yt­terst låg av­gift och stort sov­rum i in­syns­skyd­dat lä­ge! Kö­ket präglas av en här­lig in­dust­ri­ell käns­la, ge­di­gen ar­bets­bänk i ek och tren­digt ka­kel. Mel­lan sov­rum och kök har ett spe­ci­al­be­ställt in­du­stri­föns­ter in­stal­le­rats vil­ket gör kö­ket ljust och mo­dernt. Pris: 2 695 000kr Av­gift: 1 815kr Ener­gi: 218kWh/kvm/år Byggår: 1938 Vis­ning: 7/10 13:15-14:00, 8/10 17:30-18:00 Mäkla­re: Elin Pel­la Måns­son Tel: 0708-67 70 34

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.