1.5:a Kungs­hol­men - 38 kvm

Pol­hems­ga­tan 36, 3tr

Vårt Kungsholmen - - Notar -

Varmt väl­kom­na till den­na myc­ket triv­sam­ma fun­kislä­gen­het om 38 kvm som är per­fekt pla­ne­rad med en här­lig bal­kong i väst med ef­ter­mid­dags­sol. Lä­gen­he­ten har ett ge­nom­gå­en­de bra skick med vac­ker fisk­benspar­kett och vi­ta väg­gar samt sto­ra föns­ter­par­ti­er som ger ett fan­tas­tiskt ljusin­släpp i he­la lä­gen­he­ten. Skuld­fri för­e­ning med lå­ga av­gif­ter! Pris: 2 995 000kr Av­gift: 1 758kr Ener­gi: 195kWh/kvm/år Byggår: 1937 Vis­ning: 7/10 12:00-12:45, 8/10 17:00-17:30 Mäkla­re: Ca­ro­li­ne Örn­klint Tel: 0708-67 70 12

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.