1:a Kungs­hol­men - 30.5 kvm

Kungs­klip­pan 12

Vårt Kungsholmen - - Notar -

Väl­pla­ne­rad och in­flytt­nings­klar 1:a med bal­kong i so­ligt ös­ter­läge be­lä­gen på en av Kungs­hol­mens mest at­trak­ti­va adres­ser! Ge­nom­gå­en­de lju­sa yt­skikt med vit­må­la­de väg­gar, ljust trä­golv samt sto­ra föns­ter som in­bring­ar ett här­ligt ljus in i lä­gen­he­ten. Väl­kom­nan­de hall med bra för­va­rings­möj­lig­he­ter i fler­ta­let gar­de­ro­ber. Pris: 2 495 000kr Av­gift: 2 338kr Ener­gi: 194kWh/kvm/år Byggår: 1936 Vis­ning: 7/10 12:00-12:45, 8/10 17:00-17:30 Mäkla­re: Ca­ro­li­ne Eli­as­son Tel: 0708-67 70 25

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.