Kungs­hol­men – Vac­ker vå­ning med föns­ter i tre vä­der­streck och privat vil­la­käns­la

Vårt Kungsholmen - - Notar -

Smak­full vå­ning i vac­kert hus från 1800-ta­lets mitt be­lä­get i S:t Eriks­om­rå­det på öst­ra Kungs­hol­men. Ge­ne­rö­sa ut­rym­men och fi­na de­tal­jer. Ljust och luf­tigt med föns­ter i tre vä­der­streck. Många träd ska­par en här­lig vil­la­käns­la. Per­fekt plan­lös­ning och fan­tas­tis­ka om­giv­ning­ar. Tyst, lugnt och nä­ra till vatt­net.

Grub­bens­ring­en 30 A 1 tr 95 kvm 7 250 000 kr 6 514 kr/mån 129 kWh/kvm Sö 13.30-14.30 Må 18-18.30 Nils Ek­mark 070 775 33 63

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.