Horns­berg strand – In­gla­sad bal­kong och hög stan­dard med go­da ma­te­ri­al­val

Vårt Kungsholmen - - Notar -

Ljus och väl­pla­ne­rad bo­stad i myc­ket bra skick. Stor in­gla­sad bal­kong. Hög stan­dard och smak­ful­la ma­te­ri­al­val. Öp­pen plan­lös­ning mel­lan var­dags­rum, kök och mat­del. Vack­ra par­kett­golv och bra för­va­ring. Ga­rage. Ef­ter­trak­tat lä­ge mel­lan Horns­bergs strand och Rå­lamb­s­hovspar­ken. Käl­lar­för­råd för ex­tern för­va­ring.

Lust­gårds­ga­tan 3 vå­ning 4 3 700 000 kr 63 kvm 3 355 kr/mån 64 kWh/kvm Sö 12-12.45 Må 18.30-19 Eva Lund­ström 070 300 09 08

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.