Horns­bergs Strand – Ljus med högt lä­ge, ut­sikt över takå­sar­na och stor so­lig bal­kong

Vårt Kungsholmen - - Notar -

Högt lä­ge och ut­sikt över takå­sar­na. So­lig bal­kong (7 kvm) i syd­ost. Väl­pla­ne­rad, i myc­ket bra skick, med vack­ra par­kett­golv och smak­ful­la ma­te­ri­al­val. Mo­dernt bo­en­de med hög stan­dard, öp­pen plan­lös­ning och god för­va­ring. Hiss, bil­pool och ga­rage Nä­ra till strand­pro­me­nad med bad och re­stau­rang­er. Möj­lig trea.

Warfvinges väg 23 8 tr 46 kvm 3 600 000 kr 2 026 kr/mån Ener­gi­klass A Sö 13.15-14 Må 17-17.30 Eva Lund­ström 070 300 09 08

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.