Ohyf­sa­de gub­bar på 61:an – åk färd­tjänst!

Vårt Kungsholmen - - Tyck Om! -

Jag flyt­ta­de till Fred­häll i vå­ras och trivs jät­te­bra. Nä­ra ci­ty, myc­ket gröns­ka och trev­ligt folk … med någ­ra un­dan­tag – sur­gub­bar­na på 61:an.

De för­flyt­tar sig med käpp el­ler rul­la­tor och sak­nar helt stil och hyfs. Vrå­lar gär­na ett ”Flyt­ta på’re” i stäl­let för att, som en an­stän­dig män­ni­ska sä­ga ”Ur­säk­ta, jag ska av här”. Och vet ni, det går att fäl­la ihop rol­la­torn så det går att få in en till i bus­sen.

Nej, stan­na hem­ma el­ler an­vänd färd­tjänst tills ni lärt er upp­fö­ra er som folk!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.