Lä­gen­hets­by­ten

Vårt Kungsholmen - - Bo & Fynd -

2:a Sö­der­malm by­tes mot stör­re

Myc­ket fin, ljus och väl­pla­ne­rad 2:a på 41kvm. Bal­kong i sö­der­läge. Ut­sikt mot park,ing­en in­syn. Kök med mat­plats. Re­no­ve­rat bad­rum. Fi­na sov och var­dags­rum. Lgh med god stan­dard. Byggår 1940. 2tr Ej hiss. Hy­ra: 6 100:- Öns­kas stör­re, minst 2,5 rum, cen­tra­la Sö­der­malm. Mvh 0739-836021

2a Rensti­er­nas ga­ta mot stör­re

Fin­nes: en per­fekt 2a 45kvm 6.800kr Rensti­er­nas ga­ta 22, 1a vån Svens­ka bo­stä­der Byggår 1884. Ljus Högt i tak Lum­mig in­ner­gård Stor tvätt­stu­ga Vinds­för­råd Hiss Öns­kar: helst 4a el­ler stör­re. Helst Sö­der­malm Ka­ta­ri­na/So­fia. Gär­na gam­mal och högt i tak. Karin 070742 05 77 gär­na sms

Stor 2:a på Kungs­hol­men by­tes mot stör­re

70 kvm, 2 rok i lug­na och grö­na Kristi­ne­berg på Kungs­hol­men. Ljus lä­gen­het med 2,70 i tak­höjd, rym­ligt var­dags­rum på 24 kvm, 5 kvm kläd­kam­ma­re och vinds­för­råd. Öns­kas: Stör­re på Kungs­hol­men el­ler i väs­te­rort. / Per 0709927790

By­tes HR Åre-Stock­holm HR/BR

F: 2,5:a66kvm Åre by. 5200:-mån Bal­kong, bad­kar, öp­penspis, DM, bra för­va­ring Nä­ra gym, ÅreHC. Vy mot Ren­fjäll/ Åre­sjön. Tvätt­stu­ga/ ba­stu finns. 7 min pro­mis till byn. Nä­ra Tott­lif­ten. Par­ke­ring 200:-/mån. Ö: 2-3:a Sthlm in­nerstad, ej BV, bal­kong ett krav. Max 8500:-/mån mar­ga­ret­haek­strand@hot­mail.com

Gär­det/Ös­ter­malm byte till stör­re

Fin­nes: 1.5 ROK 38 kvm vån 2 på Jung­fru­ga­tan. Hiss samt rym­lig bal­kong m. för­mid­dags­sol mot en på som­mar­halv­å­ret grön gård m. fon­tän. Väl­pla­ne­rad. Mat­af­fär tvärs över ga­tan, buss­håll­plats runt hör­net. Hy­ra 6000kr. Sö­kes: stör­re inom Gär­det/Ös­ter­malm. Kon­tak­ta 0765-89 13 27.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.