Kö­pes

Vårt Kungsholmen - - Bo & Fynd -

Lp-ski­vor, Ste­reo, Döds­bon kö­pes

Lp-ski­vor & sing­lar fr 1950-2018. Pop, rock, punk, jazz, finskt, reg­gae, soul. Ste­reo & högt fr främst 70-tal, ex Ac­cup­ha­se, Jbl, San­sui, McIn­tosh, Ya­ma­ha NS1000/2000, mfl. Döds­bon, ke­ra­mik, lam­por, mm. kont bet & av­hämt­ning. To­bi­as 070 414 51 55

LP-ski­vor och CD-ski­vor kö­pes

Jag kö­per gär­na di­na gam­la LP och CD ski­vor. Gär­na stör­re sam­ling­ar. Häm­tar och vär­de­rar på plats el­ler en­ligt öns­ke­mål. Myc­ket bra be­talt för fi­na ex­em­plar. Kon­tak­ta mig gär­na på te­le­fon el­ler SMS: 073037 10 36

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.