SKICKA EN IN­SÄN­DA­RE/LÄSARBILD

Vårt Kungsholmen - - Tyck Om! -

Mejl: in­san­da­re.stock­holm@di­rekt­press.se Brev: In­sän­da­re Vårt Kungs­hol­men, Box 5290, 102 46 Stock­holm Sms: 0730-120 830

TÄNK PÅ: Ju kor­ta­re du skri­ver desto stör­re chans att få plats i tid­ning­en. Re­dak­tio­nen re­ser­ve­rar sig rät­ten att kor­ta och gö­ra lät­ta­re änd­ring­ar i in­skic­ka­de tex­ter. Du får va­ra ano­nym om du vill. In­skic­ka­de in­sän­da­re kan kom­ma att pub­li­ce­ras på stock­hol­mdi­rekt.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.