Där­för fäll­des tre pil­träd

Tre pi­lar har fällts vid Norr Mä­lar­strand. Men nå­got nytt sa­bo­tage är det in­te tal om en­ligt sta­den.

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Per Brandt

Det är in­till Trat­to­ri­an vid Norr Mä­lar­strand som tre pi­lar ny­li­gen har fällts, nå­got som upp­märk­sam­mats av vak­na Kungs­holms­bor som oro­ats och und­rat: Var­för?

Men nå­got nytt sa­bo­tage, som det med gif­tam­pul­ler som gjor­des för ett par år se­dan, är det in­te tal om en- ligt Britt- Ma­rie Al­vem, träd­ex­pert på tra­fik­kon­to­ret.

– Nej, de här trä­den var dö­da och har bli­vit ska­da­de av otur. De har bli­vit påkör­da av nå­got drift­for­don och ha­de sto­ra ska­dor på stam­mar­na. Det är ing­en ska­de­gö­rel­se och in­te nå­got som gjorts med flit, sä­ger hon.

Plan­te­rar nya träd

Och nya träd är på väg.

– Vi ska sät­ta upp nya träd och säk­ra upp dem bätt­re. Jag har re­dan be­ställt från plant­sko­lan. De ska plan­te­ras som se­nast i de­cem­ber.

Und­ran­de Kungs­homs­bor re­a­ge­ra­de ock­så på en svart mas­sa som fanns i plan­te­rings­gro­par­na som ser ut som ” as­falt el­ler ol­je­grus”. Men nå­gon as­fal­te­ring är det in­te tal om. Det är sta­dens nya ”växtsub­t­rat”, jor­der­sätt­ning, som bland an­nat innehåller bi­o­kol och kross­ma­te­ri­al, be­rät­tar Britt- Ma­rie Al­vem.

FÄLLDA. Tre pi­lar har fällts vid Norr Mä­lar­strand, men nya ska plan­te­ras en­ligt sta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.