Vil­ken är din fa­vo­rit­bal­lad?

Vårt Kungsholmen - - Kungsholmen -

Li­na Eklind, 40, häl­so­coach, Skan­stull:

– To­tal eclip­se of the he­art. Den är här­lig med en li­te kons­tig text, som det blev myc­ket allsång till när man var ung.

Im­ran Ali, 40, can­cer­fors­ka­re på Ka­ro­lins­ka, Va­sas­tan:

– ”Du gam­la du fria”. Na­tio­nalsång­en tyc­ker jag är jät­te­fin.

Han­nah Kähler, 26, stu­dent, Gär­det:

– Kiss From a Ro­se. Se­al sjung­er med så myc­ket käns­la. Min pap­pa lyss­na­de myc­ket på ho­nom så det har sä­kert med det att gö­ra ock­så.

Oscar Må­le­vik, 30, ba­ga­re, Kungs­hol­men:

– Rent med Pet Shop Boys. Vet in­te om det är en bal­lad men man kan ju dan­sa tryc­ka­re till den!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.