Har­ri­et Til­ling, 84, lär pen­sio­nä­rer att dan­sa

Vårt Kungsholmen - - Stockholm -

Har­ri­et Til­ling bör­ja­de dan­sa när hon var fy­ra år. Se­dan dess har hon lärt kän­dis­par att dan­sa brud­vals och dömt världs­mäs­ter­ska­pen i ham­bo sju gång­er. Idag, 80 år se­na­re, dri­ver hon dans­kur­ser för pen­sio­nä­rer i Bromma och me­nar att dan­sen fort­fa­ran­de är det bäs­ta hon vet.

Tid: Plats: För

Be­rät­tat för: Jon­na Claes­son | Foto: Mi­kael An­ders­son Ons­da­gar mel­lan 11.00 och 12.15. Båtvi­ken i Min­ne­berg, Bromma. mer in­for­ma­tion och an­mä­lan, ring Har­ri­et Til­ling på 070-742 14 01 el­ler 08-25 36 91.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.