Ba­ja­ren Je­a­net­te Råd­ström och gna­gar­na An­na Pi­er­re och Ma­lin Hägg ut­gör podcas­ten Klackspark. Var­je vec­ka stö­ter och blö­ter de fot­bolls­sup­por­ter­kul­tu­ren. Nu sträc­ker de ut en hand till and­ra kvinn­li­ga fot­bollsfans.

Vårt Kungsholmen - - Stockholms Helg -

Klackspark snac­kar Lyss­na på pod­den på web­ben klackspark.lib­syn.com ”Klackspark”

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

SUPPORTERSNACK. Ba­ja­ren Je­a­net­te Råd­ström och gna­gar­na An­na Pi­er­re och Ma­lin Hägg ut­gör podcas­ten Klacksparkom sup­por­ter­kul­tu­ren som hel­het. Ut­gångs­punk­ten är säl­lan sup­por­ter­ska­pet till det eg­na la­get, vil­ket gör dem smått uni­ka i podd­värl­den. ’’Vi var till ex­em­pel ti­di­ga att lyf­ta pro­jek­tet Enab­le, en grej som i kort­het går ut på ut­i­från evi­dens ska­pa tryg­ga fot­boll­sar­range­mang med po­si­ti­va upp­le­vel­ser för al­la in­blan­da­de. Det är vi stol­ta över’’, sä­ger An­na Pi­er­re. via el­ler sök på din podcast-app. i

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.