Kungs­hol­men – Toppre­no­ve­rad – mo­dern – so­lig bal­kong med mils­vid ut­sikt

Vårt Kungsholmen - - Hemma -

Toppre­no­ve­rad (2017) och på­kostad 5:a med ma­gisk sjö­ut­sikt och mils­vid ut­sikt över Stock­holm, Rid­dar­fjär­den och Es­sing­eö­ar­na. So­lig bal­kong. Öp­pen plan­lös­ning mel­lan kök och var­dags­rum, fy­ra sov­rum, bad­rum och gäst-wc. Möj­lig ga­ra­ge­plats i grann­för­e­ning­en. För­e­ning up­pe på höj­den med god eko­no­mi.

Fyr­verkar­bac­ken 21 13 tr 114 kvm 9 950 000 kr 4 702 kr/mån 92 kWh/kvm Sö 13.15-14 Må 18.30-19 He­len Lars­son 073 595 05 00 Mats Ud­da­re 070 736 38 66

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.