Kungs­hol­men – Mo­dern trea med bal­kong samt fransk bal­kong högt upp i hu­set. Hiss och ga­rage

Vårt Kungsholmen - - Hemma -

Ljus, väl­pla­ne­rad hörn­trea med in­gla­sad bal­kong i so­ligt sö­der­läge. Ge­nom­gå­en­de plan­lös­ning med ex­klu­si­va ma­te­ri­al­val. So­ci­alt var­dags­rum i öp­pen plan­lös­ning mot det väl­ut­rus­ta­de kö­ket. Två sov­rum med bra för­va­ring i stil­full gar­de­rob­s­vägg samt fransk bal­kog. Stort och fräscht bad­rum med tvättav­del­ning.

Drott­ning­holms­vä­gen 40 7 tr 71,5 kvm 4 900 000 kr 3 314 kr/mån 79 kWh/kvm Sö 14.45-15.45 Må 18-18.30 Ma­de­le­i­ne Sant­ma­rie 076 942 05 00 Mats Ud­da­re 070 736 38 66

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.