Kungs­hol­men – Skuld­fri för­e­ning på en av Kungs­hol­mens bäs­ta adres­ser

Vårt Kungsholmen - - Hemma -

Med topp­lä­ge på Norr Mä­lar­strand lig­ger den­na lil­la pär­la mot lugn in­ner­gård. Myc­ket väl­pla­ne­rad med kök, säll­skaps­rum, dusch­rum och hall. Vac­ker fas­tig­het från 1926, skuld­fri för­e­ning och låg av­gift. Ett sten­kast till strand­pro­me­na­den, po­pu­lä­ra Rå­lamb­s­hovspar­ken, Smedsudds­ba­det och ut­märk­ta kom­mu­ni­ka­tio­ner.

Norr Mä­lar­strand 88 20 kvm 1 995 000 kr 682 kr/mån 129 kWh/kvm Sö 12-13 Må 18-18.30 Lil Sand­berg 070 858 34 34

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.