Mys­tis­ka stan­ken...

Vårt Kungsholmen - - Tyck Om! - Bel­ling­ton

Jag har känt rut­ten-luk­ten då och då var som helst i mi­na 3 rum (1:a vå­ning­en, mitt på S:t Eriks­ga­tan, Kungs­hol­men) se­dan sen­hös­ten 2015. Har va­rit på min för­val­ta­re ef­tersom jag trod­de det var gran­nen ovan­på med even­tu­ellt då­li­ga av­lopp. Tills jag en gång kän­de luk­ten på Dag­livs bot­ten­vå­ning, un­ge­fär i mit­ten av pla­net, där den ock­så för­svann ef­ter ett tag.

Min för­val­ta­re ha­de till ju­ni 2016 in­te fått någ­ra kla­go­mål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.