1.5:a Kungs­hol­men - 46 kvm

Bergs­ga­tan 31

Vårt Kungsholmen - - Hemma -

Väl­kom­na till en fin och myc­ket rym­lig vå­ning om 46 kvm be­lä­gen i en stil­fullt be­va­rad fas­tig­het med byggår 1927. Vå­ning­en präglas av 20-tals klas­si­cis­men med fi­na snic­ke­ri­er, dju­pa föns­ter, hög tak­höjd och fi­na trä­golv. En vac­kert be­va­rad öp­pen spis ger rum­met en ext­ra triv­sam känsla och vå­ning­ens föns­ter vet­ter i väs­ter med ef­ter­mid­dags­sol. Pris: 3 495 000 kr Av­gift: 2 285 kr Byggår: 1927 Vis­ning: 28/10 13:00-13:40, 29/10 17:00-17:30 Mäk­la­re: Jo­han­na Lind­bäck Tel: 0708-67 70 18

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.