Pla­nen över vå­ra vägar: Gröny­tor och bo­stä­der

Vårt Kungsholmen - - Stockholm -

RINKEBYTERASSEN. Över­däc­kas. HA­GAS­TA­DEN. Kan över­däc­kas. NYNÄS­VÄ­GEN. Kan över­däc­kas.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

NYNÄS­VÄ­GEN. Det finns pla­ner på att över­däc­ka Nynäs­vä­gen i höjd med gam­la Sö­dersta­di­on. Text: Mi­chael Toll

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.