Pek­ka He­i­nos kla­go­mål stop­par kyr­kans kloc­kor

Vårt Kungsholmen - - Tyck Om! -

Tv-kän­di­sen Pek­ka He­i­no trött­na­de på stö­ran­de kyrk­kloc­kor. Ett bo­stads­kla­go­mål se­na­re så har grann­kyr­kan nu be­grän­sat an­ta­let ring­ning­ar. ning­en drab­ba al­la in­om hör­håll, skri­ver han i sitt kla­go­mål till mil­jö­för­valt­ning­en.

Kyr­kans prost Mi­chael Persson gick i sva­ro­mål och val­de att lyss­na på tv-pro­fi­lens åsikt. Kungs­holms­kyr­kan kom­mer från och med ta­git det till sig. Jag trod­de in­te att de skul­le bry sig, sä­ger Pek­ka He­i­no till Hem & Hy­ra.

Han har dock in­te be­stämt sig om han ska ta det vi­da­re och yt­ter­li­ga­re för­sö­ka tys­ta kloc­kor­na.

– Det kom­mer från en tid Pek­ka He­i­no an­ser att all

TYSTNAR. Mind­re ring­ning i Ul­ri­ka Ele­o­no­ra kyr­ka nu­för­ti­den. Det har Pek­ka He­i­no sett till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.