Lil­la Es­sing­en – Snygg och väl­pla­ne­rad fy­ra i po­pu­lä­ra Lux­om­rå­det

Vårt Kungsholmen - - Karlsson Uddare -

Myc­ket väl­pla­ne­rad lä­gen­het med högt lä­ge i hu­set och två här­li­ga bal­kong­er med ut­sikt mot Mä­la­rens vat­ten. Sto­ra föns­ter i fy­ra vä­der­streck gör att lä­gen­he­ten får ett här­ligt ge­nom­gå­en­de ljus. Tre bra sov­rum, stort bad­rum med gott om för­va­ring. Mo­dernt kök och var­dags­rum i öp­pen plan­lös­ning.

Pri­mus­ga­tan 81 5 tr 89,5 kvm 6 500 000 kr 5 072 kr/mån 109 kWh/kvm Sö 15-16 Ti 17-17.30 Andre­as Te­ge­sjö 070 897 98 48

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.