Finns det liv på and­ra pla­ne­ter?

Vallentuna Nyheter - - NYHETER -

Bosse Ring, 78, pensionär, Orms­ta:

– Ja, så stor är den oänd­li­ga rym­den att det vo­re mer otro­ligt om det in­te skul­le fin­nas nå­got liv nå­gon an­nan­stans.

Eva Jo­hans­son, 42, Hjälls­ta, mam­ma­le­dig:

Ja, nå­gon form av liv, men an­tag­li­gen in­te män­ni­skor.

Andreas Pel­dan, 38, pro­jekt­le­da­re unga vux­na, Ro­sen­gårds­vä­gen:

– Ja, det tror jag. Kanske in­te typ män­ni­skor el­ler ut­omjording­ar, men nå­gon form av pa­ra­sit, kac­ker­lac­ka el­ler an­nat liv.

Car­men Schir­ling, 40, upp­hand­la­re, Åby Park:

– Jag tror att vi vet så li­te om uni­ver­sum idag att det finns en möj­lig­het. Ja, det tror jag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.