Vi vux­na mås­te lä­ra oss att hål­la käf­ten!

Vallentuna Nyheter - - NYHETER -

Det de­la­des ut många ver­ba­la sny­ting­ar på so­ci­a­la me­di­er i hel­gen om fri­tids­går­den No­va. Det jag re­a­ge­rar mest på är att vi vux­na in­te kla­rar att lå­ta ung­do­mar fö­ra debatten. Allt för många av oss kri­ti­se­rar ef­ter hör­sä­gen om vad som har hänt. Vad hän­de med de klo­ka or­den ”Du ska tro hälf­ten av det du ser och ingen­ting av det du hör”?

När vi vux­na ral­je­rar och do­mi­ne­rar debatten finns det risk för att ung­do­mar tyst­nar. Jag ha­de för­må­nen att få träf­fa fle­ra ung­do­mar på No­va i mån­dags kväll. Jag vå­gar på­stå att de kla­rar all­de­les ut­märkt att fö­ra en de­batt. De är klo­ka­re och mer ny­an­se­ra­de än vad allt för många av oss vux­na inser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.