Schack-fy­ran pop­pis i Val­len­tu­na

Vallentuna Nyheter - - NYHETER - SPELFEST.

Nu har schack-fy­ran av­gjorts i Glo­ben. 2 216 ele­ver var på plats från 101 sko­lor, av dem fy­ra sko­lor i Val­len­tu­na.

Den sko­la det gick bäst för var Gustav Va­sa, som ham­na­de på 34:e plats av 101.

– Det var så ro­ligt för ele­ver­na pep­pa­de varand­ra och var på gott hu­mör, be­rät­tar ele­vas­si­sten­ten An­ni­ka Wir­ström.

På Gustav Va­sa spe­las det myc­ket schack på ras­ter­na, nå­got som kan ha bi­dra­git. En an­nan or­sak till det go­da re­sul­ta­tet kan va­ra att en av pap­por­na som spe­lar myc­ket schack kom till sko­lan och gav tips.

– Många skrev i skol­dag­bo­ken att schack­tur­ne­ring­en var det ro­li­gas­te un­der den vec­kan, sä­ger An­ni­ka Wir­ström.

Klass­fö­re­stån­da­ren Gali­na Mel­la tyc­ker att schack är ett bra sätt för ele­ver­na att trä­na på att sit­ta still och kon­cen­tre­ra sig.

– Det sti­mu­le­rar tän­kan­det, sä­ger hon.

”Det såg ut li­te som No­bel­fes­ten”, sä­ger ele­vas­si­sten­ten An­ni­ka Wir­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.