Olyc­ka i Val­len­tu­na – en per­son förd till sjuk­hus

Vallentuna Nyheter - - NYHETER - Lot­ten Eng­bom Ke­vin We­din

Strax in­nan kloc­kan sex i mån­dags mor­se sked­de en tra­fi­ko­lyc­ka i när­he­ten av Ek­sko­gen. En­ligt po­li­sen för­des en per­son till sjuk­hus. Den in­träf­fa­de i kors­ning­en Ek­skogen­vä­gen och Va­da­vä­gen.

– En per­son är förd i am­bu­lans till sjuk­hus. Det var en sing­e­lo­lyc­ka, som det fram­går på den in­for­ma­tion som jag har pre­sen­te­rat för mig, sä­ger Syl­via Ol­din, vakt­ha­van­de be­fäl på po­li­sens re­gi­onled­nings­cen­tral.

– Jag kan in­te sva­ra på i vil­ken grad det har på­ver­kat tra­fi­ken, men viss på­ver­kan har det na­tur­ligt­vis haft för de som ska åka in­te till job­bet.

Även på tis­da­gen in­träf­fa­de en olyc­ka längs Va­da­vä­gen. En bi­list ham­na­de i di­ket un­der ef­ter­mid­da­gen norr om Va­da kyr­ka. Olyc­kan ska­pa­de kö­er men en­ligt vitt­ne ska olyc­kan in­te in­ne­bu­rit någ­ra ska­dor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.