Många ufo-rap­por­ter sam­ma år

Vallentuna Nyheter - - NYHETER -

1974 in­träf­fa­de fle­ra oi­den­ti­fi­e­ra­de ak­ti­vi­te­ter i Val­len­tu­na. Un­der året in­kom 93 oli­ka iak­ta­gel­ser från Val­len­tu­na­bor. 20 namn­giv­na per­so­ner och 11 ano­ny­ma stod för des­sa rap­por­ter. Ett gift par stod för 39 av de rap­por­te­ra­de fe­no­me­nen. Det svens­ka för­sva­ret re­gi­stre­ra­de un­der året 21 rap­por­ter, ufo-grup­per­na än­nu fler. ■ KÄL­LA: RIKSORGANISATIONEN UFO-SVE­RI­GE.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.