Olycks­drab­bad mor­gon i Val­len­tu­na

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

I tis­dags kör­de buss 661 på väg mot cen­tra­la Val­len­tu­na av vägen i höjd med Ormsta­sko­lan.

– Det var en buss som ka­sat ner i ett di­ke. Det var folk på bus­sen men al­la var ute när vi kom dit, sä­ger Kersti Drysén, led­nings­o­pe­ra­tör på Stor­stock­holms brand­för­svar.

En­ligt po­lis på plats ska det in­te va­rit någon som ska­dat sig vid olyc­kan.

Vid ung­e­fär sam­ma tid sked­de yt­ter­li­ga­re en tra­fi­ko­lyc­ka i Val­len­tu­na då en bi­list och en cy­klist kol­li­de­ra­de i el­ler i när­he­ten av kors­ning­en Ang­arns­vä­gen/ Väs­by­vä­gen. En­ligt po­li­sens hem­si­da ska­da­de sig cy­klis­ten lind­rigt i ena ar­men.

Le­der Ga­la ’för al­las barns rätt till en ak­tiv fri­tid’. @fri­tids­h­jal­pen i Val­len­tu­na gör skill­na­den! Frista­den do­mi­ne­rar på scen nu. @NiklasJih­de twitt­rar om scen­när­va­ro.

FOTO: HEGE HELL­STRÖM

PÅDRAG. Det var ett stort pådrag med am­bu­lan­ser, brand­män och po­li­ser på plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.