Har du fal­lit of­fer för snat­tar­kat­ten?

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - Lot­ten Eng­bom 073-600 69 39 lot­ten.eng­bom@di­rekt­press.se

När fa­mil­jen Här­din ka­stre­ra­de sin katt El­za bör­ja­de hon släp­pa hem allt av tex­til. Nu har fa­mil­jen ar­bets­hands­kar så att det räc­ker och blir över. Allt bör­ja­de den da­gen fa­mil­jen Här­din ka­stre­ra­de sin katt El­za. Hon för­vand­la­des plöts­ligt till en snat­tar­katt, med en sär­skild fä­bless för allt möj­ligt i tex­til. Var­för hon plöts­ligt in­led­de en kri­mi­nell ba­na vet in­te Da­ni­el men det har ska­pat en del pro­blem på vägen.

– Ny­li­gen ha­de vi en hant­ver­ka­re hem­ma och han ha­de bil­dör­ren öp­pen. Se­dan hit­ta­de jag en mös­sa med hans fir­ma­namn på al­ta­nen. Jag fick för­sö­ka för­kla­ra hur jag fick tag på den, att jag har en katt som va­rit in­ne och häm­tat den i hans bil, sä­ger Da­ni­el Här­din.

Har fä­bless för hands­kar

Härom­da­gen lyc­ka­des El­za slä­pa hem en trö­ja. Men all­ra helst slä­par hon hem ar­bets­hands­kar, och sam­ling­en bör­jar bli gans­ka stor nu.

– Många gång­er har hon kom­mit hem med en hands­ke och se­dan går det någ­ra da­gar och så kom­mer hon hem med den and­ra. Vi har fått ihop många par. Jät­te­ro- ligt att hit­ta en ski­tig ar­bets­hands­ke i säng­en när man vak­nar, sä­ger Da­ni­el.

– Det jag und­rar mest är hur många som dräl­ler med si­na ar­bets­hands­kar?

Är det folk som kom­mer hem till er när de sak­nar nå­got?

– Nej, men jag läg­ger ut på Fa­ce­book. Det är gans­ka ro­ligt ,men det kan va­ra li­te så där när hon kom­mer hem med lor­ti­ga strum­por. Man vet in­te vad hon slä­par hem.

Vad är det värs­ta hon ta­git hem?

– Det är nog doc­kan, för den är li­ka stor som hen­ne själv, sä­ger Da­ni­el.

– Jag har sagt det he­la ti­den, kan hon in­te dra hem typ en plån­bok. Det vo­re rätt häf­tigt. Gam­la ar­bets­hands­kar har vi gott om nu.

En hel del av gre­jer­na har hittat till­ba­ka till si­na äga­re, men fa­mil­jen Här­din har fort­fa­ran­de en hel korg full med gre­jer.

– Det är ro­ligt att se vad som kom­mer, i bör­jan var det li­te job­bigt, li­te pin­samt att sno gre­jer hos folk. Men nu har det bli­vit en gans­ka ro­lig grej.

Många gång­er har hon kom­mit hem med en hands­ke och se­dan går det någ­ra da­gar och så kom­mer hon hem med den and­ra. Vi har fått ihop många par.

FOTO: PRI­VAT

KLOFINGRIG. Sak­nar du nå­got i tex­til? Må­hän­da ett par ar­bets­hands­kar? Då är det kanske snat­tar­kat­ten El­za som va­rit i far­ten?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.