VÅRT VAL­LEN­TU­NA:

Vir­kad vär­me

Vallentuna Nyheter - - HEJ VALLENTUNA - FOTO: HEGE HELL­STRÖM

AV RÄTTA VIRKET. Mis­sa in­te det fan­tas­tis­ka trä­det som nu står i Kul­tur­hu­set – ett träd klätt i virk­ning­ar. Trä­det är en del av konst­pro­jek­tet Den var­ma värl­den, och det är ele­ver från Kårsta­sko­lan, Karl­bergs­sko­lan och Hjälm­sta­sko­lan som är konst­nä­rer­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.