Val­len­tu­na­sko­lan ris­ke­rar fe­ta bö­ter

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Ar­bets­mil­jö­ver­ket har på­ta­lat bris­ter i in­om­hus­mil­jön på Hjälm­sta­sko­lan. Trots det kvar­stod bris­ter­na när Ar­bets­mil­jö­ver­ket kom på åter­be­sök. Där­för ho­tas sko­lan av vi­te, allt­så att få bö­ta, om in­te pro­ble­men är av­hjälp­ta i no­vem­ber 2017.

Bå­de ele­ver och lä­ra­re har kla­gat på luf­ten, som upp­levs som varm och av då­lig kva­li­tet, sär­skilt på över­vå­ning­en. Per­so­nal har fått al­ler­gis­ka re­ak­tio­ner, som rin­nan­de och svi­dan­de ögon., vil­ket de här­le­der till in­om­hus­mil­jön.

Ven­ti­la­tio­nen krång­lar ock­så i kö­ket, nå­got som kan le­da till pro­blem för per­so­na­len.

Sko­lan har dess­utom vat­ten­ska­dor och nu mås­te det un­der­sö­kas var­för.

Val­len­tu­na Ny­he­ter har sökt Hjälm­sta­sko­lans rek­tor.

FOTO: HEGE HELL­STRÖM

DUGER IN­TE. Hjälm­sta­sko­lans in­ne­mil­jö är ett pro­blem för lä­ra­res och ele­vers häl­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.