Boll­pla­nen blir mer mil­jö­vän­lig

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Val­len­tu­na kom­mun har be­ställt ett byte av un­der­la­get till konst­grä­set på Val­len­tu­na IP. Nu ska pla­ner­na få ett ny­till­ver­kat TPE-gra­nu­lat istäl­let för det ti­di­ga­re SBR-gra­nu­la­tet som in­ne­höll åter­vun­na bil- och ma­skin­däck. 2006 gick Ke­mi­ka­li­e­in­spek­tio­nen ut med en var­ning om konst­gräs som in­ne­höll åter­vun­na bildäck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.