Årets mid­som­mar­fi­ran­de re­la­tivt lugnt i Val­len­tu­na

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - Uf­fe Lin­de­borg

Trots bra vä­der ver­kar själ­va mid­som­mar­fi­ran­det ha gått lugnt till på de fles­ta håll, i al­la fall vad po­li­sen har kän­ne­dom om.

– Ja, to­talt i he­la Stock­holms­re­gi­o­nen har ba­ra va­rit någ­ra fler hän­del­se­rap­por­ter än en van­lig fre­dag, sä­ger Sven- Erik Ohls­son hos Stock­holmspo­li­sen.

Där­e­mot har det hänt en del an­nat un­der hel­gen. I lör­dags mor­se brann tre bi­lar på pend­lar­par­ke­ring­en i Sö­der­hall i Kårs­ta. Yt­ter­li­ga­re en bil ska­da­des av bran­den.

Vid 03:30-ti­den nat­ten till mån­dag kal­la­des po­lis till en lo­kal på Galg­backs­vä­gen i Varg­mö­tet. 20-30 ung­do­mar ha­de fest som ur­ar­tat i bråk och miss­han­del.

– Ing­en av ung­do­mar­na greps el­ler blev all­var­ligt ska­dad, sä­ger Sven-Erik Ohls­son hos Stock­holmspo­li­sen.

BILBRAND. Tre bi­lar eld­här­ja­des på pend­lar­par­ke­ring­en i Sö­der­hall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.