Eke­by­sko­lan ut­satt för dub­bel ska­de­gö­rel­se

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - Uf­fe Lin­de­borg uf­fe.lin­de­borg@di­rekt­press.se 073-600 40 89

Två gång­er på mind­re än en vec­ka har nå­gon kros­sat glasru­tor på Eke­by­sko­lan i Val­len­tu­na och levt rö­va­re på särsko­lan. Vec­kan in­nan mid­som­mar ut­sat­tes Eke­by­sko­lan i Val­len­tu­na för ska­de­gö­rel­se två gång­er. Nat­ten mot ons­dag och un­der hel­gen har nå­gon äg­nat sig åt att kros­sa föns­ter på sko­lan. Förs­ta gång­en för­stör­des åt­ta föns­ter och den and­ra gång­en en ru­ta.

– Jag har job­bat här i nio år och det har va­rit lugnt ti­di­ga­re. Bak­si­dan av sko­lan är ett po­pu­lärt stäl­le för ung­do­mar att hänga vid på kväl­lar­na, sä­ger vakt­mäs­ta­ren Peter Nor­din.

”Lagt ned myc­ket kär­lek”

Det låg ste­nar kvar på plat­sen vid bå­da till­fäl­le­na. Även Val­len­tu­na grund­särsko­la på Eke­by­vä­gen ut­sat­tes sam­ma helg för ska­de­gö­rel­se.

Där har nå­gon bland an- nat äg­nat sig åt att sli­ta sön­der en grind till sko­lan.

– De har ock­så el­dat i små hin­kar, sku­rit av en slang samt flyt­tat en bas­ket­korg och fäst den i vår per­go­la (ext­ra ute­rum). De som gjort det­ta har bå­de haft tid och verk­tyg för att läg­ga ned myc­ket kär­lek på det­ta, sä­ger Ste­fan Jo­hans­son, vakt­mäs­ta­re på Val­len­tu­na Grund­särsko­la, iro­niskt.

FOTO: UF­FE LIN­DE­BORG

BAKSIDA. Bak­si­dan av Eke­by­sko­lan är ett po­pu­lärt stäl­le att hänga vid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.