FRÅ­GAN

Vad ska du gö­ra i som­mar?

Vallentuna Nyheter - - STOCKHOLMS SOMMAR -

Ul­ri­ka Lind­fors, 48, pro­jekt­le­da­re, Gär­det.

– Jag ska åka till Mört­sjön ut­an­för Ös­tersund med mi­na barn, och sen till Spa­ni­en i två vec­kor.

To­bi­as Rydén Sjöstrand, 25, re­gis­sör, Älv­sjö.

– Jag ska lä­sa Proust, räc­ker det som svar?

Ame­lie Krauße, 19, le­dig, Ös­ter­malm

– Jag ska se­mest­ra i Tyskland, där jag kom­mer ifrån.

Na­hri­ta Alk­ha­me­e­si, 18, stu­dent, Spånga.

– Jag ska job­ba så myc­ket som möj­ligt ef­tersom jag kanske flyt­tar hem­i­från ef­ter som­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.