Tor­get ett lyft för Val­len­tu­na

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - Ange­li­ca

Jag per­son­li­gen ser själ­va tor­get som ett lyft för Val­len­tu­na. Nu finns det bän­kar att hänga vid, det finns yta för ser­ve­ring­ar­na att gö­ra det till en mer cen­tral plats.

Jag tyc­ker dock synd att man in­te kun­nat hål­la kvar bu­ti­ker­na som gi­vit oss den ser­vice vi in­te be­höv­de dag­li­gen men som vi äls­ka­de att den fanns när det ”kri­sa”. Jag hop­pas och vill gär­na tro att det kom­mer bli mer.

Jag upp­skat­tar ialla­fall tor­gets make over. Ute­ser­ve­ring­ar­na, run­da var­ma ste­nar...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.