Vem har satt upp den skum­ma knark­skyl­ten?

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Uf­fe Lindeborg uf­fe.lindeborg@di­rekt­press.se

En Val­len­tu­na­bo hit­ta­de en skylt un­der en cy­kel­tur vars bud­skap ska­par fle­ra frå­ge­ställ­ning­ar. Det var när Val­len­tu­na­bon Per Nor­bäck var ute och cyk- la­de un­der ons­da­gen som han hit­ta­de en an­norlun­da skylt med ett kryp­tiskt bud­skap i höjd med Ro­sen­dal i Val­len­tu­na.

– Jag var ute och cyk­la­de, det var fint vä­der. Tänk­te att jag skul­le cyk­la en sväng mot Fre­den (om­rå­de i Val­len­tu­na, reds an­märk­ning). Jag pas­se­ra­de ett lugnt och fint na­tur­om­rå­de när jag plöts­ligt såg den här skyl­ten. Man und­rar, fan, hur myc­ket har den här per­so­nen fått i sig, sä­ger han.

Skyl­ten be­rät­tar om ett pro­blem med att barn le­ker i en över­gi­ven bil in­ne­hål­lan­de knarkspru­tor och ka­ny­ler. I slu­tet kom­mer ett po­li­tiskt bud­skap.

– Skyl­ten är gans­ka vac­ker i sin märk­li­ga es­te­tik och jag blev glad när jag såg den. Den sat­te lik­som igång hjär­nan. Jag skul­le bra gär­na vil­ja ve­ta histo­ri­en om den.

Vet du mer om skyl­ten? Mej­la in­for­ma­tion till nor­rort@di­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.