Till­gäng­ligt

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

För ett över­natt­nings­kol­lo är det en gli­dan­de del­ta­gar­av­gift på 1 500-7 500 kr där man be­ta­lar det man kan. Skul­le den ned­re grän­sen va­ra för kost­samt så finns det peng­ar att sö­ka ur Pop­kol­lo-fon­den. Det­ta för att al­la ska kun­na ha möj­lig­het att gå på kol­lo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.