Barn fick nya an­sik­ten på höst­fes­ten

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Text och fo­to – och an­sikts­mål­ning: He­ge Hell­ström och Lotten Engbom

Un­der höst­fes­ten för­ra hel­gen byt­te vå­ra re­port­rar yr­kes­roll för en dag och blev till an­sikts­må­la­re. Här är någ­ra av de barn som blev må­la­de.

Isa Ax­els­son, 5 år, skräm­des re­jält i sin nya roll som ti­ger.

Ade­le Jo­han­nes­son, 5 år och Eli­cia No­bel, 5 1/2 år, val­de havs­te­ma.

Tufva Car­ne, 8 år, vil­le ha regn­bå­gens al­la fär­ger, me­dan lil­la­sys­ter Ma­ja Car­ne, 4, vil­le va­ra fjä­ril.

My­h­ra Ös­mark, 6 år, vil­le hål­la kin­der­na fria från färg, medans lil­la­syr­ran Do­ris Ös­mark val­de att bli katt.

Ni­co­le och Alexa Wred­ler blev bå­da må­la­de som fjä­ri­lar.

Fjä­rils­te­ma för he­la slan­ten när Fe­li­cia Lund, 7 år och Eb­ba Ek­bäck, 6 år får väl­ja.

Tu­va och Lin­néa Aus­te­ni­us, 3 och 6 år gam­la, val­de katt- re­spek­ti­ve havs­te­ma.

Nat­halie Fu­lai­fil, 6 år, blev till en fjä­ril.

Hol­lie Löf­berg, 5 år, val­de att bli Mim­mi Pigg för en dag.

En­ja Dolph, 5 år, val­de Mim­mi-loo­ken.

No­va­lie Ho­el knep da­gens förs­ta Mim­mi Mus-mål­ning.

Zeb­ra, nå­gon? Ja, tack, sa Lucas Dah­lin, 4 år.

Tufva Car­ne val­de en mål­ning som gick i många fär­ger.

Ag­nes Dah­lin, 8 år, fick en kre­a­tion med havs­te­ma.

Är det en katt? Nej, det är Mael­le Nos­sent, 2 1/2 år.

Min­na Hell­ström Mu­te­ve­lic kör­de på fjä­rilsloo­ken.

Leo Dek­hil, 6 år, vil­le bli en ti­ger.

En kro­na pryd­de ver­ket – Li­via Dolph, 6 år.

Filip­pa La­ren­holtz, 10 år, tes­ta­de på att va­ra katt.

Nel­lie Ad­li­van­kin, 4 1/2, val­de att bli hund.

Prin­sess­kro­na för he­la slan­ten för Jo­se­fin Älfving.

SPIDERMAN. Da­gens yngs­ta att vå­ga tes­ta an­sikts­mål­ning var Ivan Dolph. Kanske blev han ock­så tuf­fast av dem al­la, i sin Spin­del­man­nen­mål­ning?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.