FRÅ­GAN Vad är Sö­derort för dig?

Vallentuna Nyheter - - HEJ VALLENTUNA -

Pia Idenstedt, 72, pen­sio­när:

– Det är nog Gull­mars­plan och sö­der över. Is­hoc­key är väl­digt myc­ket söd­ra si­dan för mig.

Staf­fan Sör­ling, 73, pen­sio­när:

– Det är väl Års­ta, där jag är upp­vux­en. För mig är det he­la min barn­dom.

Mi­kael Bratt, 31, stu­dent:

– Sö­der­täl­je, Al­by, åt det hål­let. Jag för­knip­par det med myc­ket tra­fik, det är ba­ra nå­got man åker ige­nom.

Par­na Fa­ra­mar­zi, 21, kas­sörs­ka:

– Om nå­gon sä­ger Sö­derort tän­ker jag på Med­bor­gar­plat­sen. Och att det är av­slapp­nat där, tän­ker jag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.