De sa ja – mitt i Val­len­tu­na cent­rum

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Jo­nas Eklund, 43, och Jes­si­ca Dyr­nes, 38, är ett par som val­de att ta till­fäl­let i akt och gif­ta dig un­der höst­fes­ten i Val­len­tu­na cent­rum, där kom­mu­nen an­ord­na­de drop in-vig­sel.

– Vi ha­de tänkt att gif­ta oss på Skan­sen näs­ta år, sä­ger Jes­si­ca

– Men vi såg det här i tid­ning­en i ju­li och kän­de att det pas­sa­de oss bra, sä­ger Jo­nas.

På väg till vig­seln gick de ge­nom cent­rum i bröl­lops­klä­der­na, och fick en del upp­märk­sam­het. Men nå­gon ner­vo­si­tet kän­de de in­te.

– Jag vet in­te vad jag kän­ner än, jag har in­te hun­nit kän­na ef­ter, sa Jes­si­ca in­för vig­seln. När det var klart kom käns­lor­na. – Jag kän­de gläd­je, kär­lek. Det var en av mi­na fa­vo­rit­dik­ter som läs­tes upp ock­så. Jag blev rörd, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.