Klart: El­le­vio tar över El­ver­ket

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Nu är det klart att fö­re­ta­get El­le­vio tar över El­ver­ket i Val­len­tu­na, i och med att över 90 pro­cent av ak­ti­er­na är sål­da.

”Vi tror att det är bra för oss och vå­ra kun­der och de an­ställ­da på El­ver­ket, och vi tror att ak­tieä­gar­na kan va­ra nöj­da med det bud de fått”, häl­sar fö­re­ta­get i ett ut­ta­lan­de.

En far­hå­ga från kun­der är att pri­ser­na nu kom­mer att öka.

”Vi har gått ut di­rekt från start med att vi kom­mer att läm­na pri­ser­na oför­änd­ra­de till 2019. Tit­tar man på pri­ser­na i dag är det hög­re pri­ser i Val­len­tu­na än i vårt Stock­holms­nät”, kom­men­te­rar El­le­vio.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.