Var fjär­de vil­le gå på Tibb­le

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

När Val­len­tu­nas ni­or sök­te till gym­na­si­et i vå­ras var det Tibb­le i Tä­by som smäl­ler högst för flest. 25 pro­cent av ung­do­mar­na val­de Tibb­le. På and­ra plats ham­na­de Åva, ock­så det i Tä­by, där 18 pro­cent vil­le gå. Tred­je­plat­sen gick till Tä­by En­skil­da gym­na­si­um, som loc­ka­de 13 pro­cent. På ni­on­de plats kom Val­len­tu­na gym­na­si­um med 9 pro­cent första­hands­sö­kan­de.

För­u­tom des­sa fy­ra sök­te 33 pro­cent nå­got av lä­nets – el­ler lan­dets – öv­ri­ga gym­na­si­er.

För­ra året, allt­så läså­ret 2016/2017, val­de 22 pro­cent Tibb­le, 16 pro­cent Åva och Tä­by En­skil­da 17 pro­cent, me­dan Val­len­tu­na val­des av 7 pro­cent.

FOTO: HEGE HELLSTRÖM

DRÖMSKOLA. Tibb­le gym­na­si­um – dröm­men för var fjär­de av Val­len­tu­nas ni­on­de­klas­sa­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.