Dubb­la larm om in­brott i bo­stä­der – på fem mi­nu­ter

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - Lotten Engbom 073-600 69 39 lotten.engbom@di­rekt­press.se

Kloc­kan 12.47 i tis­dags fick po­li­sen in ett sam­tal om ett in­brott i Lind­hol­men i Val­len­tu­na.

Fem mi­nu­ter se­na­re var det dags igen. Då kom­mer näs­ta larm­sam­tal om ett in­brott i Orms­ta.

– Jag har ba­ra upp­gif­ter om att det är per­so­ner som ob­ser­ve­rat, när de kom­mit hem, att de ska ha haft in­brott, sä­ger Åsa Wal­len­tin, in­for­ma­tör på po­li­sens led­nings­cen­tral.

Har in­brot­ten skett i dag un­der dag­tid?

– Vi har i var­je fall fått an­mä­lan i dag, och det står ing­et om att per­so­ner­na skul­le ha va­rit bort­res­ta, sä­ger Åsa Wal­len­tin.

Po­li­sen åk­te ut på det larm som kom från Lind­hol­men.

– Där fanns en upp­gift om att upp­gifts­läm­na­ren ha­de sett fle­ra per­so­ner läm­na bo­sta­den. Då har vi va­rit på plats, för då kan det fin­nas möj­lig­het att vi på­träf­far de här per­so­ner­na, sä­ger Åsa Wal­len­tin.

Po­li­sen skrev en an­mä­lan på grov stöld ge­nom in­brott. Det and­ra in­brot­tet hän­vi­sa­des till att gö­ra en an­mä­lan via 114 14.

Vad som stu­lits vid in­brot­ten har po­li­sen i dags­lä­get inga upp­gif­ter om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.