Fritz rock­hör­na fyl­ler 20 – här är någ­ra av dess mil­stol­par

Vallentuna Nyheter - - STOCKHOLMSHELG -

Vo­lym som får nä­san att fladd­ra och skan­dal­stjär­nor som lö­per amok. Klub­bin­sti­tu­tio­nen Fritz’s cor­ner fyl­ler 20 år av rock. Här är någ­ra av de mest min­nesvär­da kväl­lar­na. Vi bad ve­te­ra­nen Jo­han Nordqvist lis­ta någ­ra min­nesvär­da ögon­blick.

PE­TE DOHERTY GÄS­TAR BLACK LIPS, 2006

Vi ha­de en fes­ti­val med bland and­ra Black Lips på De­ba­ser Slus­sen, när en snub­be kom in och frå­ga­de om in­te ban­det han är ma­na­ger för kun­de få spe­la ef­tersom de mis­sat fly­get och var fast. Han sa att det var Ba­by sham­bles och att de kun­de

FOTO: ANDRE­AS WÅHLSTRÖM

KA­OS I KUBIK. Ame­ri­kans­ka Light­ning Bolt li­ra­de på gol­vet 2008 och trum­mor­na höll på att stry­ka med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.