ARBETSINTERVJU PÅ BANK

Vallentuna Nyheter - - STOCKHOLMSHELG -

– En bank har bå­de höga och lå­ga po­si­tio­ner. En grå el­ler mörk­blå ko­stym pas­sar för de fles­ta ban­k­rol­ler. Per­fekt med en stramt vikt näs­duk i bröst­fic­kan, en cen­ti­me­ter ska den stic­ka upp. Tänk ”Mad men”. Skip­pa slip­sen. Det är för for­mellt och mer lämp­ligt om du är ad­vo­kat el­ler fi­nan­skil­le. Att kom­ma in i en ko­stym ut­an slips sig­na­le­rar re­spekt och or­dent­lig­het. Det är bätt­re att va­ra li­te för upp­klädd än li­te för ner­klädd. Läm­na en, två knap­par ok­näpp­ta be­ro­en­de på hur skjor­tan ser ut. Och se till att de lå­ga skinns­kor­na är väl­put­sa­de. Smut­si­ga skor sig­na­le­rar att du är en slarver. Och ing­en vill an­stäl­la en slarver.

Klä­der: Sir of Swe­den. Bröst­näs­duk: Front­men col­lec­tion. Skor: Jens Dahl­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.