JULFESTEN

Vallentuna Nyheter - - STOCKHOLMSHELG -

– Of­tast är det en ar­bets­gi­va­re som bju­der på jul­fest och då är det trev­ligt att vi­sa upp­skatt­ning ge­nom att klä upp sig. Det bi­drar till fest­stäm­ning­en. Och jeans­skjor­ta är ett li­te tuf­fa­re val men än­då upp­klätt. Välj ett ju­ligt ele­ment i kläd­seln. Det kan va­ra en grön slips, el­ler kanske en röd näs­duk. Här har jag valt en vin­röd ka­vaj. Men stan­na vid ett ele­ment! Om du läg­ger till ett par grö­na byx­or till det här blir du en jul­gran. Och skip­pa tom­teslip­sen. Stil och ploj fun­ge­rar in­te ihop. Om du vill va­ra en plo­jig snub­be med själv­ly­san­de gra­nar på kep­sen så var det, men det går in­te hand i hand med stil.

Klä­der: Sir of Swe­den. Skor: Oscar Jacob­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.