FÖRS­TA HETERODEJTEN PÅ GRÖ­NA LUND

Vallentuna Nyheter - - STOCKHOLMSHELG -

– Du ska klä dig ef­ter per­son­lig­het. Om du all­tid har ka­vaj är det na­tur­ligt på dej­ten. Men är du en roc­ker så blir det en stä­dad ver­sion av dig. Tje­jer kan bli obe­kvä­ma av skjor­ta och slips vil­ket ska­par di­stans och du vill att det ska va­ra be­kvämt. Al­la tje­jer gil­lar jeans och en snygg moc­ka­jac­ka, det är av­slapp­nat men pryd­ligt. Se­dan snea­kers, in­te jog­gings­kor, som är stä­da­de. Jag lo­var att är det en sak jag lärt mig om tje­jer så är det att de läg­ger mär­ke till di­na skor. Re­na skor: vik­tigt.

Jac­ka: Front­men col­lec­tion. Öv­rigt: Sir of Swe­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.