Bo­stads­kon­cep­tet 15/20

Vallentuna Nyheter - - HEMMA -

140 lä­gen­he­ter på 20-40 kvadrat­me­ter på Kungs­hol­men, den sista etap­pen säljs nu. Kal­las för ”Com­pact living i sin ab­so­lu­ta es­sens.

HU­SET ÄR UT­VECK­LAT AV AG PRO­PER­TI­ES OCH IN­NE­HÅL­LER:

Se­cond livingroom. Stort ge­men­sam var­dags­rum med kök, bord för 15 per­so­ner samt tv-an­lägg­ning.

Bre­ak­fast & Wi­ne. Of­fent­ligt café och vin­bar som är kopp­lat till bo­stds­rätts­för­e­ning­en. Öp­pet på mor­go­nen och kväl­len, in­te mitt på da­gen.

Eget gym, där bo­en­de kan bo­ka trä­nings­ti­der med PT. Stor in­ner­gård med öp­pen eldstad. Ny tren­dig tvätt­stu­ga som är lju­di­so­le­rad och öp­pen dyg­net runt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.